sunnuntai 31. toukokuuta 2015

Perhe Palmberg vaihtaa luomuun



Olet ehkä törmännyt somessa ruotsalaisen kauppaketjun rahoittamaan luomututkimukseen ja siitä tehtyyn videoon ”The Effect of Organic Food”. Tutkimuksessa perhe Palmberg syö ensiksi viikon ei-luomua ja vaihtaa sitten kaiken ruokansa luomuun kahdeksi viikoksi. Tässä yhtiön alkuperäinen raportti. Kaikki perheenjäsenet antoivat virtsanäytteen joka päivä ja niistä määritettiin torjunta-aineiden pitoisuudet.



Haluaisin nostaa esille muutamia huomioita.
A) Tutkimuksessa ei mitattu yhdenkään luomussa sallitun torjunta-aineen pitoisuuksia, kuten spinosadi, pyretriinit tai vaikka luomuviljelyille ruiskutettavan Pseudomonas chlororaphis MA 342 -bakteerien tuottamaa 2,3-deepoxy-2,3-didehydrorhizoxinia (DDR). Tämän viimeisen nimi on jo niin monimutkainen, että on ihme, ettei Safkatutka ole jo kirjoittanut siitä. Luomuun käytettäviä torjunta-aineita löytyy lopputuotteista[1], joten jos näiden yhdisteiden pitoisuudet olisi mitattu, olisivat kuvaajat kovin erilaisia.
B)  Tiedämme jo entuudestaan, että kasvit tuottavat itse satoja eri yhdisteitä, joilla ne yrittävät päästä eroon muista kasveista ja tuholaisista. Kuuluisa Bruce Ames kirjoitti tästä aikoinaan tekstin, jossa hän huomautti, että puolet näistä kasvien luontaisista torjunta-aineista on karsinogeenisiä (syöpää aiheuttavia) jyrsijöillä[2]. Tällä on paljonkin merkitystä, sillä Ames arvioi myös, että keskiverto amerikkalainen syö päivässä noin 1,5 g kasvien omia torjunta-aineita, joka on noin 10 000 kertaa enemmän kun mitä he syövät synteettisiä torjunta-aineita. Pointtina tässä on se, että oli ruuassa pieniä määriä synteettisiä torjunta-aineita tai ei, on niiden määrä joka tapauksessa merkityksetön suhteessa luonnon omiin karsinogeenisiin yhdisteisiin.
C)   Videon kuvaajat olivat uskomattoman harhaanjohtavia, josta lisää alla.

Se, että luomuruokaan siirryttyä virtsasta löytyi vähemmän tai ei lainkaan torjunta-aineita, ei ole kovin yllättävää. Tämänlaisissa asioissa pitää aina muistaa, että nykytekniikalla voidaan havaita uskomattoman pieniä määriä eri yhdisteitä. Oli kyse sitten luomun pyretriineistä, Monsanton round up:sta tai vaan normaalista suolasta niin se on juuri se määrä joka tekee jokaisesta yhdisteestä haitallisen.
Viralliset tahot ovat arvioineet useille kemikaaleille no observed adverse effect level (NOAEL) –arvon, joilla pitoisuuksilla kemikaaleilla ei ole minkäänlaisia vaikutuksia koe-eläimiin tai ihmisiin. Kun NOAEL-arvo jaetaan ns. turvatekijällä 10 (ihmiskokeille) tai 100 (eläinkokeille), saadaan Accetable Daily Intake (ADI) -arvo, joka tarkoittaa kullekin yhdisteelle sellaista päivittäistä saantia, millä ei ole vielä haittavaikutuksia. On sanomattakin selvää, että nämä turvarajat ovat siten todella matalia/herkkiä. Luomulakko-blogissa oli hyvä idea, että tämän luomututkimuksen kuvaajat pitäisi piirtää uudestaan siten, että niissä näkyisi kunkin yhdisteen ADI-arvo. Tulos näkyy alla.

Kuva 1: Tutkimuksessa mitattujen torjunta-aineiden pitoisuudet eri perheenjäsenissä ennen luomuvaiheen aloitusta. A) Klorpyrifossin ADI-arvo on 10 µg/kg/d, B) 2,4-dikloorifenoksietikkahapon ADI-arvo on 50, C) klormekvattikloridin (CCC) ADI-arvo on 40 µg/kg/d, D) propamokarbin ADI-arvo on 290 µg/kg/d, E) etyleenibisditiokarbamaattien hajoamistuotteen ETU:n ADI-arvo on 2 µg/kg/d, F) mepikvattikloridin ADI-arvo on 200 µg/kg/d, G) sypermetreenin ja esfenvaleraatin ADI-arvot ovat 60 ja 20 µg/kg/d (näiden hajoamistuote on 3-PBA), H) iprodionin ADI-arvo on 50 µg/kg/d, mutta useat eri fungisidit tuottavat hajotessaan kyseistä välituotetta.

Palmbergin perheen altistuminen torjunta-aineille oli siis lähes mitätöntä. Tämä on linjassa viranomaisten mittausten kanssa. Esimerkiksi USA:n maatalousministeriön mittausten mukaan 40 % näytteistä ei havaittu lainkaan torjunta-aineita ja ainoastaan 0,23 % näytteistä sisälsi torjunta-aineita yli sallittujen rajojen[3]. Suomessa tulokset ovat samansuuntaisia[4]. Vuonna 2011 suomalaisista tuotteista 70 %:ssa ei havaittu torjunta-aineita. Muista EU-maista peräisin olevissa tuotteissa luku oli 41 % ja EU:n ulkopuolisista maista 43 %. Tuotteista 1,3 % oli määräystenvastaisia, ja näistä yli puolet tuli EU:n ulkopuolelta.

Liitetään tähän lopuksi Eviran raportin kumulatiivinen riskiarviointi.
”Evirassa valmistui vuoden 2011 alussa kumulatiivinen riskinarviointiraportti, jossa arvioitiin sekä aikuisten että lasten altistumista kasvinsuojeluainejäämille. Arviossa otettiin huomioon se, että altistuminen tapahtuu yhtäaikaisesti eri lähteistä. Kasvinsuojeluaineille altistumisessa on tyypillistä, että pienille jäämäpitoisuuksille altistutaan jatkuvasti eri elintarvikkeiden välityksellä koko elämän ajan. Tämän altistuksen arvioitiin olevan suomalaisilla turvallisella tasolla.
Pitkäkestoisen altistuksen lisäksi arviossa otettiin ensimmäisen kerran huomioon myös akuutti altistus, joka kuvaa yhden päivän aikana tapahtuvaa altistumista. Myös akuutti altistus oli pääsääntöisesti turvallisella tasolla, mutta kolmevuotiaiden lasten osalta todettiin, että riski ylittää turvallinen saannin taso on kasvanut, mikäli lapsi syö runsaasti EU:n ulkopuolelta tuotuja tuotteita, kuten esimerkiksi pinaattia, kurkkua, omenaa, salaattia ja papuja. Kolmevuotiaiden altistus oli korkeinta johtuen siitä, että he syövät suhteessa omaan painoonsa enemmän kuin muut tarkastellut ryhmät.
Valitsemalla kotimaisia tai EU-maissa tuotettuja tuotteita voi vähentää riskiä altistua liian korkeille jäämäpitoisuuksille. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että kasvisten merkittävä hyöty terveyden kannalta ei vaarannu kasvinsuojeluaineiden vaikutuksesta. Tutkimuksen perusteella kasvisten käyttöä voi turvallisesti lisätä ja monipuolistaa. Raportti on julkaistu Eviran julkaisusarjassa ”Eviran tutkimuksia 3/2010”.

On surullista, että kyseinen ruotsalainen kauppaketju käyttää hyväksi ihmisten tietämättömyyttä ja pelkoa myydäkseen omia tuotteitaan. Jos haluat elää terveellisesti, on tärkeää keskittyä välttämään oikeita riskitekijöitä, kuten epäterveellistä ruokaa, liikunnan puutetta, tupakointia ja liiallista aurinkoa. Mikäli haluat välttää torjunta-aineita, voit suosia suomalaisia tai muissa EU-maissa tuotettuja tuotteita. Näiden tuotteiden vaihtaminen luomuun köyhdyttää lähinnä lompsaa, muttei näy mitenkään terveydessäsi. Tärkeintä on kuitenkin se, että saat vaan riittävästi kasviksia, olivat ne sitten perinteisen maatalouden tai luomun tuottamia.


Tutkija kellarista




[1] http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/vierasaineet/jaamaraportti_2012_raportti_korjattu3.pdf
[2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2217210
[3] http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5110007
[4] http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=351

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti